Etmåls

Rørfitting, hvis ud- og indgang har samme dimension.