Bestanddele etagedæk

Etagedæk udføres i enten træ, beton eller jern.