Entrédøre

Dør, der typisk forekommer mellem fælles trapperum og boligen i en etageejendom.