Enfamiliehuse - fritliggende

Et enfamiliehus er en fællesbetegnelse for huse, der er beregnet til beboelse for én familie. Gruppen af fritliggende enfamiliehuse, omfatter enfamiliehuse der ikke er bygget sammen med andre boliger. De forskellige typer fritliggende enfamiliehuse opdeles i form, funktion og stil i opførelsesperioden.