Energivinduer

Benævnelsen energivindue er et almindelig benyttet udtryk for vinduer med energiruder.