Elektrisk strøm

Bevægelse af elektroner i et elektrisk ledende legeme. Anvendes til frembringelse af elektrisk lys og som "drivmiddel" i elektriske apparater. Elektrisk strøm inddeles i svagstrøm (under 50 volt), stærkstrøm (50 til 400 volt) samt højspænding (over 400 volt).

Synonymer:

  • Strøm