Ekspansionsstykke

Tagrendefittings til optagelse af de længdeforskydninger, som opstår pga. varmepåvirkning.