Præfabrikeret dækelement

Præfabrikeret, armeret betonelement, der anvendes som det bærende element i en etageadskillelse.

Synonymer:

  • Betondækelement
  • Præfabrikeret dækelement