Cirkulationsledning

Den ledning/rørføring i et varmt brugsvandssystem, som bringer vandet retur til fornyet opvarmning.