Cirkulation

Et system, hvor mediet vender tilbage til udgangspunktet for evt. fornyet opvarmning eller afkøling m.v.