Bygninger

En bygning er en konstruktion der udgør en rummelig enhed. Bygninger benyttes til beboelse, erhverv eller anden form for aktiviteter eller opbevaring. En bygning består af en række sammenbyggede bygningsdele: klimaskærmen, der skærmer mod udefrakommende påvirkninger: tag, facader, terrændæk, sokkel, døre og vinduer, samt den indvendige indretning: gulve, vægge og installationer.