Brønde

En brønd er en underjordisk, lodret placeret cylinderkappe med bund, til afløb, regnvand, dræn- og spildevandafledning el.lign. Brønde udføres primært i PVC og beton.