Brandkamserstatning

Brandadskillelse mellem to boliger udført som brandsikker væg ført op til undersiden af tagbelægningen. Benyttes ifbm. adskillelse af to boligenheder fx. i rækkehusbebyggelse.