Brændeskur

Et brændeskur er et skur eller bygning af let konstruktion, til opbevaring af brænde.