Brænderhoved

Den del af et fastbrændselsfyr, hvor forbrændingen af træpiller, flis, korn el.lign. sker.