Bjælkespær på åse

Bjælkespær på åse er tagspær båret af vandretliggende træbjælker, der spænder i bygningens længderetning.