Bindingsværk

Bindingsværk er et bygningsskelet, der består af lodrette og vandrette tømmerstykker, eventuelt suppleret med skråtstillede stolper. Bindingsværk har gennem tiden været den mest anvendte form for bærende konstruktion i huse i Danmark. Bindingsværket er bygget op af bind, der består af en stolpe i hver side, en bindingsbjælke og et spærfag. Bindene er indbyrdes sammenholdt af remme og løsholter og støttet af skråstivere. Konstruktionsmetoder, materialevalg og grundplaner varierer fra egn til egn.