Bildet

Udhuggede riller i trappetrin; skal forhindre, at man glider.