Bestanddele trapper

En trappe består af en række enkelte bestanddele. De forskellige bestanddele i trappen, udgør hver især en del af trappens konstruktion.