Bestanddele terrændæk og krybekælderdæk

Bestanddele terrændæk og krybekælderdæk omfatter de enkelte bestanddele som afretningslag, kapilarbrydende lag mv.