Bestanddele tanke

Bestanddele tanke omfatter de enkelte bestanddele som benyttes i forbindelse med tanke.