Bestanddele spærfag

Et spærfag er en tømmerkonstruktion eller en jernkonstruktion bestående af forskellige bestanddele, herunder; spær, gitter/diagonaler eller hanebånd samt eventuelt spærfod, skunkstolper mv.