Bestanddele skorstene

Skorstenens enkelte bestanddele inddeles efter skorstenstypen, herunder om der er tale om en muret skorsten, en elementskorsten eller en stålskorsten. Derudover indgår bestanddele så som røghætter, røgsugere, skorstensafdækninger mv.