Bestanddele ildsteder

Bestanddele ildsteder omfatter de enkelte dele i pejse, der er åbne ildsteder, og i ovne, som er lukkede ildsteder.