Bestanddele fundamenter

Fundamenter der er det nederste, bærende element af en konstruktion, er opbygget af forskellige bestanddele. Fundamentets forskellige bestanddele er fx: fundamentsklods, fundamentsbjælke, funderingspæl, afdækning, armering, asfaltpap osv.