Bestanddele døre

Dørens enkelte bestanddele opdeles i dørgreb, dørholdere, dørhængsler, dørlukkere osv.