Bestanddele bade- og wc-rum

De enkelte bestanddele i bade- og wc-rum omfatter indretningen med bademøbler, badefaciliteter og klosetter mv.