Tele- dataudstyr og antenneudstyr

Antenne-, tele- og dataudstyr omfatter de forskellige installationer og bestanddele til at modtage og sende datasignaler.