Beskyttet bolig

En bolig indrettet, således at den i særlig grad opfylder ældre menneskers og handicappedes behov, typisk tilknyttet omsorgscenter eller plejehjem.