Belysning

Kunstig frembringelse af lys, frembragt via elektriske armaturer.