BD-dør

Branddrøj dør. Type af trædør, der kan modstå ild et nærmere bestemt antal minutter (30, 60 eller 120).