Bade- og wc-rum

Bade- og wc-rum er vådrum, dvs. rum med vandinstallationer og afløb. Til vådrum stilles der skærpede krav om udførelse og udluftning, for at hindre fugt i at sprede sig til husets øvrige rum og konstruktioner. Baderum er rum indrettet med badefaciliteter. Wc-rum er rum indrettet med wc og håndvask.