Armering (Dæk)

Forstærkning, som regel af beton, ved indstøbning af jernstænger (armeringsjern).