Aftræk (ventilation)

Rør eller åbning, hvorigennem luft bortledes.