Afslutningsplade

Plade, der afslutter et forløb. Anvendes fx i forbindelse med visse former for tagbelægning.