Afløbsinstallationer

Afløbsinstallationer omfatter installationer til afløb, bortledning og afledning af vand og væsker. I tilfælde hvor vandet indeholder affaldsstoffer, er vandet spildevand og afløbsinstallationen er kloak. Afløbsinstallationerne omfatter både spildevandsinstallationer og regnvandsintallationer.