Afkastluft

Den "brugte" luft, der ledes via ventilationssystemet ud i det fri.