Samarbejdspartnere

altomhus.dk er forankret i byggebranchen og har et samarbejde med mange af byggeriets forskellige parter og interesseorganisationer.

Byggecentrum

www.byggecentrum.dk

Byggeskadefonden, BSF

www.bsf.dk

Byggeskadefonden vedr. Bygningsfornyelse, BVB

www.bvb.dk

Bygningskultur Danmark

www.bygningskultur.dk

Fonden BYG-ERFA, Byggeteknisk erfaringsformidling

www.byg-erfa.dk

Murerfagets Oplysningsråd, MURO

www.muro.dk

Viden om byggeri

www.videnombyggeri.dk

Statens Byggeforskningsinstitut, SBI

www.sbi.dk

Træinformation

www.traeinfo.dk

Tagpapbranchens Oplysningsråd, TOR

www.tor.info