Ophavsret & Ansvar

Ophavsret

Rettighederne til alt materiale på altomhus.dk tilhører altomhus.dk & Huset Hovmand ApS. Materialet på altomhus.dk er beskyttet i henhold til lov om ophavsret.

Det betyder, at du må anvende materialet til eget privat/personligt ikke-kommercielt brug på betingelse af: - at materialet forbliver helt og uredigeret og uden ændringer - at ophavsrettigheder og altomhus.dk´s navn udtrykkelig angives som kilde.

Du må derimod ikke anvende materialet kommercielt, og du må ikke sprede materialet i flere kopier til flere brugere. Det vil sige, at kopiering af materialet, distribution, præsentation eller enhver anden form for lagring, alene må ske med forudgående, utvetydig og skriftlig tilladelse fra altomhus.dk.

Spørgsmål vedrørende ophavsret eller tilladelse til brug af materialet på altomhus.dk kan rettes til info@altomhus.dk.

Ansvar

Indholdet på altomhus.dk er alene til informationsbrug.

altomhus.dk er en side som gratis stiller generel byggeteknisk information til rådighed for brugerne. Dette må på ingen måde sidestilles med personlig byggeteknisk rådgivning, som tager udgangspunkt i et konkret forhold.

altomhus.dk kan ikke gøres erstatningsansvarlig for de informationer som findes på siden - uanset om disse informationer mod vores forventning skulle være ukorrekte. altomhus.dk kan ikke pålægges ansvar for skader eller tab, der direkte eller indirekte sker på grundlag af informationer som er angivet her.

altomhus.dk påtager sig derudover ikke ansvar for indholdet på andre internetsider, som det er muligt at linke sig videre til.